Algemene voorwaarden en privacy policy

Algemene voorwaarden van Nails by nis:

1. Afspraken maken

1.1. Afspraken kunnen telefonisch, via e-mail of onze website worden gemaakt.

1.2. Afspraken dienen minimaal 3 dagen van tevoren te worden geannuleerd. Bij annuleringen binnen 3dagen voor de afspraak zal Nails by nis 50% van de behandelprijs in rekening brengen.

1.3. Afspraken dienen via de website geannuleerd te worden: https://www.nailsbynis.be/afspraak/

2. Betaling en prijzen

2.1. Betaling dient contant, online betaling of per pin te worden voldaan na afloop van de behandeling, tenzij anders afgesproken.

2.2. Prijzen op de website of in de salon zijn inclusief BTW.

2.3. Eventuele klachten over de behandeling dienen binnen 24 uur na de behandeling gemeld te worden.

2.4. De prijzen op de website zijn ter indicatie en kunnen afwijken afhankelijk van keuze van de klant. "Vanaf prijzen" worden definitief bepaald door de keuze van de klant.

3. Persoonsgegevens

3.1. Nails by nis verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het uitvoeren van behandelingen en het versturen van nieuwsbrieven.

3.2. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant.

3.3. Nails by nis gebruikt de volgende tools om haar diensten te kunnen uitvoeren; Google tags/analytics, Facebook pixels, Mollie en Bookeo.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Nails by nis is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of lichamelijke letsel van de klant, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Nails by nis. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om allergieën of andere medische toestand door te geven aan Nails by nis. De klant dient te begrijpen dat er bepaalde mixen van producten worden gebruikt die bepaalde reactie kunnen veroorzaken bij personen die hier allergisch voor zijn.

4.2. Nails by nis is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van adviezen of instructies van de nagelstyliste.

5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

5.1. Op alle overeenkomsten tussen Nails by nis en de klant is het Belgische recht van toepassing.

5.2. Eventuele geschillen tussen Nails by nis en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen.Privacybeleid van Nails by Nis:

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

1.1. Nails by Nis verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het uitvoeren van behandelingen en het versturen van nieuwsbrieven.

1.2. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn onder andere naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

1.3. Nails by Nis gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

2. Beveiliging van persoonsgegevens

2.1. Nails by Nis neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

2.2. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk voor geautoriseerde personen.

2.3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

3. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

3.1. Nails by Nis verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van behandelingen of als dit wettelijk verplicht is.

3.2. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, worden deze alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

4. Rechten van betrokkenen

4.1. Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

4.2. Klanten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

4.3. Klanten hebben het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken.

5. Contactgegevens

5.1. Voor vragen over het privacybeleid van Nails by Nis of voor het uitoefenen van de rechten van betrokkenen kunnen klanten contact opnemen via info@nailsbynis.be of telefonisch via +32 471 76 49 40.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

6.1. Nails by Nis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

6.2. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het privacybeleid via de website of per e-mail.